Skip to main content

Klottersanering

Vi är utbildade inom klottersanering och har god kännedom om färger, ytor, metoder, utrustning och kemikalier för att försöka återställa den drabbade ytan till sitt ursprungliga utseende. Vi använder speciellt anpassade produkter beroende på färgen som har används och vilket underlag klottret sitter på.

Alla produkter vi använder är ISO certifierade klotterborttagare godkända enligt både ISO 9000 (kvalitet) och ISO 14000 (miljöledning). De är speciellt utvecklade för att ge ett bra resultat med hänsyn till både arbetsmiljö och miljö. Våra kemikalier uppfyller OECD 302-B vilket innebär att de är biologisk nedbrytbara, samt att de inte förstör reningsverkens processer. Våra produkter är även godkända av Trafikverket, Sunda Hus och Byggvaruverket.

Efter genomförd sanering kan vi behandla ytan med ett effektivt klotterskydd som skyddar ytor mot besvärligt klotter och annan smuts. 

Klotter leder till mer klotter!

Kontakta oss för hjälp med er klottersanering

Före och efter en klottersanering

Här visas ett resultat efter en klottersanering där vi har återställt det ursprungliga utseendet på fasaden.