Bortforsling, recycling och tömning

Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar att forsla bort skräp och grovavfall i hela Östergötland.

Privat personer

  • Rensning och tömning av källare/förråd.
  • Demontering och bortforsling av vitvaror, möbler och allt annat ni kan tänkas vilja bli av med.
  • Tömning av dödsbon.
  • Vi tar hand om trädgårds- och byggavfall.

Företag

  • Demontering och bortforsling av vitvaror, möbler och allt annat ni kan tänkas vilja bli av med.
  • Lager, förråd och lokaltömning.
  • Bortforsling av grovsopor.

Bostadsrättsföreningar

  • Demontering och bortforsling av vitvaror, möbler och allt annat ni kan tänkas vilja bli av med.
  • Bortforsling av grovsopor.
  • Bortforsling av trädgårds- och byggavfall.
Kontakta oss för

Mer information

Vi hjälper både privatpersoner och företag i Norrköping med omnejd och kan snabbt leverera det ni önskar.


© Copyright 2021 GM Fastighetsservice & Sanering